Statistisk Processtyring (SPC) og statistiske metoder

Vi har mere end 25 års praktisk erfaring i arbejde med statistiske værktøjer og er en af landets meget få professionelle udbydere af konsulent- og træningsaktiviteter inden for praktisk SPC og statistiske værktøjer til processtyring og -forbedring.

Den sikreste vej

Brugen af statistiske værktøjer til styring af proces- og produktkvalitet har været kendt siden 1920-erne, og efter opblomstringer i 1950-erne, 1960-erne og 1980-erne oplever disse værktøjer nu en udtalt renæssance.

Dette hænger sammen med, at nutidens krav til virksomheder – forøget kundefokus, omstillingsevne, kvalitet, leveringsevne og troværdighed – kun kan honoreres, hvis virksomheden kan sikre stabilitet og forudsigelighed af sine processer – administrative såvel som produktive. Og brugen af SPC og statistiske værktøjer er stadig den sikreste vej hertil. De seneste års stærke fokus på implementering af LEAN-principper har kun yderligere forstærket dette behov

Forudsætningerne for succesrig anvendelse af statistiske værktøjer har aldrig været mere optimale end i dag, hvor:

  • medarbejderskaren har et højere uddannelsesniveau end nogensinde
  • der er et meget bredt udbud af målemidler af høj kvalitet
  • anvendelsen af IT til datafangst, beregning og præsentation overflødiggør lange og trange beregninger samt sikrer dataadgang og -integration mellem virksomhedens forskellige funktioner.

Præsentation om SPC

Klik på ikonet for at åbne vores PDF om Statisk Processtyring (SPC) og statiske metoder.

Præsentation om Risk Management

Klik på ikonet for at åbne vores PDF om Risk Management.